سوالات پزشکی گروه گوش، حلق، بینی، سر و گردن

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر رقیه حمیدیان
برآمدگی در گلو
دکتر رقیه حمیدیان
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

دکتر سمیه عراقی
نتیجه اسکن
دکتر سمیه عراقی
متخصص گوش، حلق و بینی و فلوشیپ جراحی سر و گردن
متخصص گوش، حلق و بینی...

دکتر محمدرضا فیروزی فر
لوزه حفره دار
دکتر محمدرضا فیروزی فر
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

دکتر محمدرضا فیروزی فر
جوش در سقف دهان
دکتر محمدرضا فیروزی فر
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

دکتر آیدین مهدخواه
سرگیجه وضعیتی گوش چپ
دکتر آیدین مهدخواه
متخصص گوش، حلق و بینی و فلوشیپ رینولوژی
متخصص گوش، حلق و بینی...

دکتر رقیه حمیدیان
مشکل تنفس از بینی در خواب
دکتر رقیه حمیدیان
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

دکتر شهرام رضائی
از دست دادن بویایی
دکتر شهرام رضائی
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی