سوالات پزشکی گروه گوش، حلق، بینی، سر و گردن

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر سمیه عراقی
آلرژی
دکتر سمیه عراقی
متخصص گوش، حلق و بینی و فلوشیپ جراحی سر و گردن
متخصص گوش، حلق و بینی و ف...

دکتر آیدین مهدخواه
سینوزیت و گرفتگی گوش و بی...
دکتر آیدین مهدخواه
متخصص گوش، حلق و بینی و فلوشیپ رینولوژی
متخصص گوش، حلق و بینی و ف...

دکتر یونس ابراهیم زاده
عفونت گوش در بارداری
دکتر یونس ابراهیم زاده
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

دکتر آیدین مهدخواه
گوش
دکتر آیدین مهدخواه
متخصص گوش، حلق و بینی و فلوشیپ رینولوژی
متخصص گوش، حلق و بینی و ف...

دکتر گلفام مهرپرور
بینی
دکتر گلفام مهرپرور
متخصص گوش، حلق و بینی و فلوشیپ رینولوژی
متخصص گوش، حلق و بینی و ف...

دکتر مهشید آگاه
کرونا
دکتر مهشید آگاه
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

دکتر گلفام مهرپرور
سرگیجه
دکتر گلفام مهرپرور
متخصص گوش، حلق و بینی و فلوشیپ رینولوژی
متخصص گوش، حلق و بینی و ف...

دکتر گلفام مهرپرور
گوش
دکتر گلفام مهرپرور
متخصص گوش، حلق و بینی و فلوشیپ رینولوژی
متخصص گوش، حلق و بینی و ف...

دکتر آیدین مهدخواه
گزارش سی تی اسکن
دکتر آیدین مهدخواه
متخصص گوش، حلق و بینی و فلوشیپ رینولوژی
متخصص گوش، حلق و بینی و ف...

دکتر حسام اسکندرزاده
گرفتگی یا هوا در گوش
دکتر حسام اسکندرزاده
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی