سوالات پزشکی گروه گوش، حلق، بینی، سر و گردن

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر امرالله دهقانی فیروزابادی
سرگیجه و حالت تهوع
دکتر امرالله دهقانی فیروزابادی
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

دکتر حسام اسکندرزاده
بوی بد در بینی
دکتر حسام اسکندرزاده
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

دکتر آیدین مهدخواه
بوی بد در بینی
دکتر آیدین مهدخواه
متخصص گوش، حلق و بینی و فلوشیپ رینولوژی
متخصص گوش، حلق و بینی و ف...

دکتر حسام اسکندرزاده
چکار کنم حس بویایی ندارم ...
دکتر حسام اسکندرزاده
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

دکتر سمیه عراقی
گلو
دکتر سمیه عراقی
متخصص گوش، حلق و بینی و فلوشیپ جراحی سر و گردن
متخصص گوش، حلق و بینی و ف...

دکتر آیدین مهدخواه
سینوزیت احتمالی
دکتر آیدین مهدخواه
متخصص گوش، حلق و بینی و فلوشیپ رینولوژی
متخصص گوش، حلق و بینی و ف...

دکتر امرالله دهقانی فیروزابادی
لکه سفید روی لوزه
دکتر امرالله دهقانی فیروزابادی
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

دکتر امرالله دهقانی فیروزابادی
شوری دهان از عمل
دکتر امرالله دهقانی فیروزابادی
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

دکتر سید حمزه هاشمی
لوزه سوم
دکتر سید حمزه هاشمی
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

دکتر محبوبه نظری
سینوزیت
دکتر محبوبه نظری
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی