سوالات پزشکی گروه گوش، حلق، بینی، سر و گردن

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر گلفام مهرپرور
گرفتگی بینی
دکتر گلفام مهرپرور
متخصص گوش، حلق و بینی و فلوشیپ رینولوژی
متخصص گوش، حلق و بینی و ف...

دکتر گلفام مهرپرور
درد در گلو
دکتر گلفام مهرپرور
متخصص گوش، حلق و بینی و فلوشیپ رینولوژی
متخصص گوش، حلق و بینی و ف...

دکتر مهشید آگاه
جراحی در دوره کرونا
دکتر مهشید آگاه
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

دکتر محبوبه نظری
سینوزیت
دکتر محبوبه نظری
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

دکتر آیدین مهدخواه
گوش
دکتر آیدین مهدخواه
متخصص گوش، حلق و بینی و فلوشیپ رینولوژی
متخصص گوش، حلق و بینی و ف...

دکتر آیدین مهدخواه
گرفتگی گوش
دکتر آیدین مهدخواه
متخصص گوش، حلق و بینی و فلوشیپ رینولوژی
متخصص گوش، حلق و بینی و ف...

دکتر محمدرضا فیروزی فر
مشکل تنفس
دکتر محمدرضا فیروزی فر
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

دکتر محمد مهدی سالم
حس بویایی
دکتر محمد مهدی سالم
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

دکتر محمدرضا فیروزی فر
درد ناحیه بینی
دکتر محمدرضا فیروزی فر
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

دکتر سمیه عراقی
بزرگ شدن غدد لنفاوی گردن
دکتر سمیه عراقی
متخصص گوش، حلق و بینی و فلوشیپ جراحی سر و گردن
متخصص گوش، حلق و بینی و ف...