سوالات پزشکی گروه گوش، حلق، بینی، سر و گردن

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر شهرام رضائی
غده در گردن
دکتر شهرام رضائی
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

دکتر محمدرضا فیروزی فر
احساس درد خفیف در گلو
دکتر محمدرضا فیروزی فر
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

دکتر محبوبه نظری
صدای پر پر در گوش سمت راس...
دکتر محبوبه نظری
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

دکتر گلفام مهرپرور
سرگیجه عرق سرد
دکتر گلفام مهرپرور
متخصص گوش، حلق و بینی و فلوشیپ رینولوژی
متخصص گوش، حلق و بینی و ف...

دکتر جمال امجدی
گلو درد
دکتر جمال امجدی
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

دکتر سیما منتظر لطف الهی
خلط زرد صبحگاهی
دکتر سیما منتظر لطف الهی
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

دکتر محمدرضا فیروزی فر
گرفتگی بینی
دکتر محمدرضا فیروزی فر
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

دکتر گلفام مهرپرور
گرفتگی بینی
دکتر گلفام مهرپرور
متخصص گوش، حلق و بینی و فلوشیپ رینولوژی
متخصص گوش، حلق و بینی و ف...

دکتر مجید کاظمی
کیپ شدن گوش
دکتر مجید کاظمی
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

دکتر سمیه عراقی
حساسیت گوش
دکتر سمیه عراقی
متخصص گوش، حلق و بینی و فلوشیپ جراحی سر و گردن
متخصص گوش، حلق و بینی و ف...