سوالات پزشکی گروه چشم پزشکی

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر عباس حبیبی
سنگینی و قرمزی چشم
دکتر عباس حبیبی
متخصص چشم پزشکی
متخصص چشم پزشکی

دکتر عسگری رضانژاد امیردهی
التهاب شدید چشم
دکتر عسگری رضانژاد امیردهی
متخصص چشم پزشکی و فلوشیپ ویتره ورتین سگمان خلفی
متخصص چشم پزشکی و فلوشیپ ...

دکتر امیرهاشم محمدی
قرمزی چشم
دکتر امیرهاشم محمدی
متخصص چشم پزشکی
متخصص چشم پزشکی

دکتر اسماعیل شعبانی نژاد
خال چشم
دکتر اسماعیل شعبانی نژاد
متخصص چشم پزشکی
متخصص چشم پزشکی

دکتر مهدی رخصت یزدی
لکه در چشم
دکتر مهدی رخصت یزدی
متخصص چشم پزشکی و فلوشیپ قرنیه سگمان قدامی
متخصص چشم پزشکی و فلوشیپ ...

دکتر مهران یدالهی
قرمز شدن مکرر چشم کودک 6 ...
دکتر مهران یدالهی
متخصص چشم پزشکی
متخصص چشم پزشکی

دکتر محمدرضا اسدالهی
خراش قرنیه نوزاد
دکتر محمدرضا اسدالهی
متخصص چشم پزشکی
متخصص چشم پزشکی

دکتر دانیال نجدی
ناخنک چشم
دکتر دانیال نجدی
متخصص چشم پزشکی و فلوشیپ قرنیه سگمان قدامی
متخصص چشم پزشکی و فلوشیپ ...

دکتر مهران یدالهی
قرمزی چشم
دکتر مهران یدالهی
متخصص چشم پزشکی
متخصص چشم پزشکی

دکتر علیرضا نوروزی
ضایعه پلک بالا
دکتر علیرضا نوروزی
متخصص چشم پزشکی
متخصص چشم پزشکی