سوالات پزشکی گروه چشم پزشکی

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر زهرا کیانی
عفونت چشم
دکتر زهرا کیانی
متخصص چشم پزشکی
متخصص چشم پزشکی

دکتر عباس حبیبی
التهاب چشم
دکتر عباس حبیبی
متخصص چشم پزشکی
متخصص چشم پزشکی

دکتر زهرا کیانی
احساس بودن چیزی در چشم
دکتر زهرا کیانی
متخصص چشم پزشکی
متخصص چشم پزشکی

دکتر محمدرضا اسدالهی
سوزش و قرمزی و خارش چشم
دکتر محمدرضا اسدالهی
متخصص چشم پزشکی
متخصص چشم پزشکی

دکتر ام البنین بایگی
ندیدن
دکتر ام البنین بایگی
متخصص چشم پزشکی
متخصص چشم پزشکی

دکتر زهرا کیانی
ندیدن
دکتر زهرا کیانی
متخصص چشم پزشکی
متخصص چشم پزشکی

دکتر محمدرضا اسدالهی
ورم پلک
دکتر محمدرضا اسدالهی
متخصص چشم پزشکی
متخصص چشم پزشکی

دکتر سید حسین ابطحی
ضربه خوردن به چشم
دکتر سید حسین ابطحی
متخصص چشم پزشکی
متخصص چشم پزشکی

دکتر مهران یدالهی
چشم درد
دکتر مهران یدالهی
متخصص چشم پزشکی
متخصص چشم پزشکی

دکتر عسگری رضانژاد امیردهی
قرمزی چشم
دکتر عسگری رضانژاد امیردهی
متخصص چشم پزشکی و فلوشیپ ویتره ورتین سگمان خلفی
متخصص چشم پزشکی و فلوشیپ ...