سوالات پزشکی گروه چشم پزشکی

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر علیرضا رمضانی
چشم قرمز کودک 6 ساله
دکتر علیرضا رمضانی
متخصص چشم پزشکی و فلوشیپ ویتره ورتین سگمان خلفی
متخصص چشم پزشکی و فلوشیپ ...

دکتر محمدرضا اسدالهی
عفونت چشم ناشی از سینوزیت...
دکتر محمدرضا اسدالهی
متخصص چشم پزشکی
متخصص چشم پزشکی

دکتر ام البنین بایگی
تاری بعضی مواقع چشم بعد ا...
دکتر ام البنین بایگی
متخصص چشم پزشکی
متخصص چشم پزشکی

دکتر علیرضا رمضانی
خشکی بیش از حد چشم
دکتر علیرضا رمضانی
متخصص چشم پزشکی و فلوشیپ ویتره ورتین سگمان خلفی
متخصص چشم پزشکی و فلوشیپ ...

دکتر محمدرضا اسدالهی
ورم پلک چشم
دکتر محمدرضا اسدالهی
متخصص چشم پزشکی
متخصص چشم پزشکی

دکتر محمدرضا اسدالهی
نگهداری قطره چشمی آرتلاک
دکتر محمدرضا اسدالهی
متخصص چشم پزشکی
متخصص چشم پزشکی

دکتر مهدی رخصت یزدی
لکه قهوه ای در چشم
دکتر مهدی رخصت یزدی
متخصص چشم پزشکی و فلوشیپ قرنیه سگمان قدامی
متخصص چشم پزشکی و فلوشیپ ...

دکتر عسگری رضانژاد امیردهی
پرش پلک چشم
دکتر عسگری رضانژاد امیردهی
متخصص چشم پزشکی و فلوشیپ ویتره ورتین سگمان خلفی
متخصص چشم پزشکی و فلوشیپ ...

دکتر عسگری رضانژاد امیردهی
سوزش چشم
دکتر عسگری رضانژاد امیردهی
متخصص چشم پزشکی و فلوشیپ ویتره ورتین سگمان خلفی
متخصص چشم پزشکی و فلوشیپ ...

دکتر زهرا کیانی
چشم
دکتر زهرا کیانی
متخصص چشم پزشکی
متخصص چشم پزشکی