سوالات پزشکی گروه تصویربرداری پزشکی

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر علی اکبر وحدت
ادامه پیگیری
دکتر علی اکبر وحدت
متخصص رادیولوژی
متخصص رادیولوژی

دکتر مهرداد جوانمرد
ایکس ری قفسه سینه
دکتر مهرداد جوانمرد
متخصص رادیولوژی
متخصص رادیولوژی

دکتر علی اکبر وحدت
غدد لنفاوی Supraclavicula...
دکتر علی اکبر وحدت
متخصص رادیولوژی
متخصص رادیولوژی

دکتر علی اکبر وحدت
فشار خون بالا (MRI)
دکتر علی اکبر وحدت
متخصص رادیولوژی
متخصص رادیولوژی

دکتر علی اکبر وحدت
مقایسه ام ار ای زانووو
دکتر علی اکبر وحدت
متخصص رادیولوژی
متخصص رادیولوژی

دکتر علی اکبر وحدت
رباط صلیبی
دکتر علی اکبر وحدت
متخصص رادیولوژی
متخصص رادیولوژی