سوالات پزشکی گروه مغز و اعصاب

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر حمید عاقلی
دردهای بعد از جراحی
دکتر حمید عاقلی
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات)
متخصص نورولوژی(مغز و ...

دکتر حمید حیات غیب
دیسک کمر ، عصب سیاتیک درگ...
دکتر حمید حیات غیب
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز و اعصاب)
متخصص نوروسرجری(جراحی...

دکتر حمید عاقلی
جلوگیری از پیشرفت آلزایمر
دکتر حمید عاقلی
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات)
متخصص نورولوژی(مغز و ...

دکتر مهدی دهقانی
بیماری پارکینسون
دکتر مهدی دهقانی
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات)
متخصص نورولوژی(مغز و ...

دکتر مسعود غیاثیان
خستگی وگرفتگی
دکتر مسعود غیاثیان
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات) و فلوشیپ ام اس
متخصص نورولوژی(مغز و ...

دکتر فروغ شاکری
ام ار ای سر و گردن و کمر
دکتر فروغ شاکری
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات)
متخصص نورولوژی(مغز و ...

دکتر مهدی دهقانی
تداخل دارویی
دکتر مهدی دهقانی
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات)
متخصص نورولوژی(مغز و ...