سوالات پزشکی گروه جراحی های عمومی

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر عبدالحمید چاوشی خامنه
توده در قفسه سینه
دکتر عبدالحمید چاوشی خامنه
متخصص جراحی عمومی و فلوشیپ جراحی های کبد، پانکراس، مجاری صفراوی و پیوند اعضاء داخل شکم
متخصص جراحی عمومی و فلوشی...

دکتر مریم پاطوقی
کیست مویی
دکتر مریم پاطوقی
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی

دکتر سحر میرزائی
علائم کرونا
دکتر سحر میرزائی
متخصص جراحی عمومی و فلوشیپ جراحی درون بین (لاپاراسکوپی)
متخصص جراحی عمومی و فلوشی...

دکتر مریم پاطوقی
بستری
دکتر مریم پاطوقی
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی

دکتر سحر میرزائی
کرونا
دکتر سحر میرزائی
متخصص جراحی عمومی و فلوشیپ جراحی درون بین (لاپاراسکوپی)
متخصص جراحی عمومی و فلوشی...

دکتر نازی معینی
بیوپسی از پستان
دکتر نازی معینی
متخصص جراحی عمومی و فلوشیپ جراحی پستان
متخصص جراحی عمومی و فلوشی...

دکتر عبدالله زندی
کیست مویی
دکتر عبدالله زندی
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی

دکتر عبدالحمید چاوشی خامنه
سنگ صفرا
دکتر عبدالحمید چاوشی خامنه
متخصص جراحی عمومی و فلوشیپ جراحی های کبد، پانکراس، مجاری صفراوی و پیوند اعضاء داخل شکم
متخصص جراحی عمومی و فلوشی...

دکتر جلیل برادران حکاک
کیست مویی
دکتر جلیل برادران حکاک
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی

دکتر عبدالحمید چاوشی خامنه
لاغری
دکتر عبدالحمید چاوشی خامنه
متخصص جراحی عمومی و فلوشیپ جراحی های کبد، پانکراس، مجاری صفراوی و پیوند اعضاء داخل شکم
متخصص جراحی عمومی و فلوشی...