سوالات پزشکی گروه جراحی های عمومی

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر سحر میرزائی
استرس در بارداری
دکتر سحر میرزائی
متخصص جراحی عمومی و فلوشیپ جراحی درون بین (لاپاراسکوپی)
متخصص جراحی عمومی و فلوشی...

دکتر شهرام منوچهری
درد پهلو بعد از عمل کولون...
دکتر شهرام منوچهری
متخصص جراحی عمومی و فلوشیپ جراحی کولورکتال (گوارش)
متخصص جراحی عمومی و فلوشی...

دکتر امین سلیمی لاهیجی
کیسیت زیر پوست پایین مچ پ...
دکتر امین سلیمی لاهیجی
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی

دکتر عبدالحمید چاوشی خامنه
مشاوره و جراحی
دکتر عبدالحمید چاوشی خامنه
متخصص جراحی عمومی و فلوشیپ جراحی های کبد، پانکراس، مجاری صفراوی و پیوند اعضاء داخل شکم
متخصص جراحی عمومی و فلوشی...

دکتر شهرام منوچهری
درد پهلو بعد از عمل کولون...
دکتر شهرام منوچهری
متخصص جراحی عمومی و فلوشیپ جراحی کولورکتال (گوارش)
متخصص جراحی عمومی و فلوشی...

دکتر سحر میرزائی
کرونا
دکتر سحر میرزائی
متخصص جراحی عمومی و فلوشیپ جراحی درون بین (لاپاراسکوپی)
متخصص جراحی عمومی و فلوشی...

دکتر عبدالله زندی
درد د سرتاسر بالای معده ...
دکتر عبدالله زندی
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی

دکتر عبدالحمید چاوشی خامنه
اظهار نظر در خصوص اسکن شک...
دکتر عبدالحمید چاوشی خامنه
متخصص جراحی عمومی و فلوشیپ جراحی های کبد، پانکراس، مجاری صفراوی و پیوند اعضاء داخل شکم
متخصص جراحی عمومی و فلوشی...

دکتر عبدالله زندی
مو در ناف
دکتر عبدالله زندی
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی

دکتر مریم پاطوقی
کرونا و تپش قلب
دکتر مریم پاطوقی
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی