سوالات پزشکی گروه جراحی های عمومی

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر امین سلیمی لاهیجی
نتیجه آزمایش سونوگرافی نا...
دکتر امین سلیمی لاهیجی
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی

دکتر عبدالحمید چاوشی خامنه
باز شدن بخش کوچکی از زخم ...
دکتر عبدالحمید چاوشی خامنه
متخصص جراحی عمومی و فلوشیپ جراحی های کبد، پانکراس، مجاری صفراوی و پیوند اعضاء داخل شکم
متخصص جراحی عمومی و فلوشی...

دکتر امین سلیمی لاهیجی
کیست مویی
دکتر امین سلیمی لاهیجی
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی

دکتر عبدالحمید چاوشی خامنه
تورم
دکتر عبدالحمید چاوشی خامنه
متخصص جراحی عمومی و فلوشیپ جراحی های کبد، پانکراس، مجاری صفراوی و پیوند اعضاء داخل شکم
متخصص جراحی عمومی و فلوشی...

دکتر عبدالله زندی
همورویید ترومبوزه
دکتر عبدالله زندی
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی

دکتر عبدالحمید چاوشی خامنه
توده سر پانکراس
دکتر عبدالحمید چاوشی خامنه
متخصص جراحی عمومی و فلوشیپ جراحی های کبد، پانکراس، مجاری صفراوی و پیوند اعضاء داخل شکم
متخصص جراحی عمومی و فلوشی...

دکتر عبدالله زندی
بای پس
دکتر عبدالله زندی
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی

دکتر مریم پاطوقی
توده سینه
دکتر مریم پاطوقی
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی

دکتر عبدالحمید چاوشی خامنه
مشکل صفرا
دکتر عبدالحمید چاوشی خامنه
متخصص جراحی عمومی و فلوشیپ جراحی های کبد، پانکراس، مجاری صفراوی و پیوند اعضاء داخل شکم
متخصص جراحی عمومی و فلوشی...

دکتر عبدالله زندی
غده در قفسه سینه
دکتر عبدالله زندی
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی