سوالات پزشکی گروه طب سنتی

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر سید علی خدایی
معده
دکتر سید علی خدایی
متخصص طب سنتی ایرانی
متخصص طب سنتی ایرانی

دکتر محمد رواقی
زونا
دکتر محمد رواقی
متخصص طب سنتی ایرانی
متخصص طب سنتی ایرانی

دکتر ملیحه تبرایی
کولیک
دکتر ملیحه تبرایی
متخصص طب سنتی ایرانی
متخصص طب سنتی ایرانی

دکتر ملیحه تبرایی
عفونت بخیه
دکتر ملیحه تبرایی
متخصص طب سنتی ایرانی
متخصص طب سنتی ایرانی

دکتر سید علی خدایی
درمان پلی کیستیک و ریزش م...
دکتر سید علی خدایی
متخصص طب سنتی ایرانی
متخصص طب سنتی ایرانی

دکتر ملیحه تبرایی
جوش روی پهلو هام
دکتر ملیحه تبرایی
متخصص طب سنتی ایرانی
متخصص طب سنتی ایرانی