سوالات پزشکی گروه طب سنتی

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر محمد رواقی
پریودنشدن
دکتر محمد رواقی
متخصص طب سنتی ایرانی
متخصص طب سنتی ایرانی

دکتر ملیحه تبرایی
سوال
دکتر ملیحه تبرایی
متخصص طب سنتی ایرانی
متخصص طب سنتی ایرانی

دکتر ملیحه تبرایی
معده درد و اسید معده
دکتر ملیحه تبرایی
متخصص طب سنتی ایرانی
متخصص طب سنتی ایرانی

دکتر سید علی خدایی
رفلاکس کودک
دکتر سید علی خدایی
متخصص طب سنتی ایرانی
متخصص طب سنتی ایرانی

دکتر محمد رواقی
سردرد شدید چرک داخل گلو
دکتر محمد رواقی
متخصص طب سنتی ایرانی
متخصص طب سنتی ایرانی

دکتر ملیحه تبرایی
رفلاکس و یبوست کودک
دکتر ملیحه تبرایی
متخصص طب سنتی ایرانی
متخصص طب سنتی ایرانی

دکتر ملیحه تبرایی
سوال
دکتر ملیحه تبرایی
متخصص طب سنتی ایرانی
متخصص طب سنتی ایرانی

دکتر محمد رواقی
درد جناغ
دکتر محمد رواقی
متخصص طب سنتی ایرانی
متخصص طب سنتی ایرانی

دکتر ملیحه تبرایی
وزنگیری و رفلاکس
دکتر ملیحه تبرایی
متخصص طب سنتی ایرانی
متخصص طب سنتی ایرانی

دکتر محمد رواقی
تعریق بیش از حد زیر بغل
دکتر محمد رواقی
متخصص طب سنتی ایرانی
متخصص طب سنتی ایرانی