دکتر عمید شمس اله
دکتر عمید شمس اله
تهران
شماره نظام : 123829
مشاوره متنی 15,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 1 ساعت
ویزیت ویدئویی 50,000 تومان اولین وقت آزاد 10 اسفند
فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۸
متخصص روانپزشکی
۱۳۹۵
دارای بورد تخصصی