سوالات پزشکی گروه آلرژی

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر علیرضا خیاط زاده
دارو جیگرین
دکتر علیرضا خیاط زاده
فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی
فوق تخصص آلرژی و ایمونولو...

دکتر عماد بهرامی نیا
آلرژی به پروتئین گاوی
دکتر عماد بهرامی نیا
فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی کودکان
فوق تخصص ایمونولوژی و آلر...

دکتر علیرضا خیاط زاده
کهیر
دکتر علیرضا خیاط زاده
فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی
فوق تخصص آلرژی و ایمونولو...

دکتر مرتضی فلاح پور
متورم بودن زبان
دکتر مرتضی فلاح پور
فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی
فوق تخصص آلرژی و ایمونولو...

دکتر عماد بهرامی نیا
آسم و کرونا
دکتر عماد بهرامی نیا
فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی کودکان
فوق تخصص ایمونولوژی و آلر...

دکتر یعقوب محبوبی اسکویی
سلام وقت بخیر، الهام کاکا...
دکتر یعقوب محبوبی اسکویی
فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی
فوق تخصص آلرژی و ایمونولو...

دکتر جواد فدایی تهرانی
آلرژی
دکتر جواد فدایی تهرانی
فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی کودکان
فوق تخصص ایمونولوژی و آلر...

دکتر مرتضی فلاح پور
الرژی التهاب گلو ، خارش ...
دکتر مرتضی فلاح پور
فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی
فوق تخصص آلرژی و ایمونولو...

دکتر مرتضی فلاح پور
الرژی التهاب گلو ، خارش ...
دکتر مرتضی فلاح پور
فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی
فوق تخصص آلرژی و ایمونولو...

دکتر مرتضی فلاح پور
حساسیت دارویی
دکتر مرتضی فلاح پور
فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی
فوق تخصص آلرژی و ایمونولو...