سوالات پزشکی گروه قلب و عروق

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر فرهاد شایگان
فشار خون
دکتر فرهاد شایگان
متخصص قلب و عروق
متخصص قلب و عروق

دکتر زیبا بوستانی
تعادل
دکتر زیبا بوستانی
متخصص قلب و عروق
متخصص قلب و عروق

دکتر محمدحسین ماندگار
پرانول و اضطراب
دکتر محمدحسین ماندگار
فوق تخصص جراحی قلب و عروق
فوق تخصص جراحی قلب و عروق

دکتر مهدی صالحی
درد دست چپ
دکتر مهدی صالحی
متخصص قلب و عروق
متخصص قلب و عروق

دکتر احمدرضا نصر
درخواست نظر تخصصی
دکتر احمدرضا نصر
فوق تخصص جراحی قلب و عروق
فوق تخصص جراحی قلب و عروق

دکتر یاسر جناب
گرفتگی عضلات پا
دکتر یاسر جناب
متخصص قلب و عروق و فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
متخصص قلب و عروق و فلوشیپ...

دکتر فرهاد شایگان
تپش قلب صبح
دکتر فرهاد شایگان
متخصص قلب و عروق
متخصص قلب و عروق

دکتر نیلوفر صفاریان
نیامدن بالای نفس
دکتر نیلوفر صفاریان
متخصص قلب و عروق
متخصص قلب و عروق

دکتر نیلوفر صفاریان
سوزش دست
دکتر نیلوفر صفاریان
متخصص قلب و عروق
متخصص قلب و عروق

دکتر فرهاد شایگان
درد در ناحیه قلب
دکتر فرهاد شایگان
متخصص قلب و عروق
متخصص قلب و عروق