سوالات پزشکی گروه قلب و عروق

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر زیبا بوستانی
نفس سنگین
دکتر زیبا بوستانی
متخصص قلب و عروق
متخصص قلب و عروق

دکتر نیلوفر صفاریان
قلب
دکتر نیلوفر صفاریان
متخصص قلب و عروق
متخصص قلب و عروق

دکتر نیلوفر صفاریان
فشار بالا
دکتر نیلوفر صفاریان
متخصص قلب و عروق
متخصص قلب و عروق

دکتر رحمت اله دامن پاک جامی
قلب
دکتر رحمت اله دامن پاک جامی
متخصص قلب و عروق و فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
متخصص قلب و عروق و فلوشیپ...

دکتر نیلوفر صفاریان
در خصوص اثرات قرص اپلرنون
دکتر نیلوفر صفاریان
متخصص قلب و عروق
متخصص قلب و عروق

دکتر محمدحسین ماندگار
فشار خون بالا
دکتر محمدحسین ماندگار
فوق تخصص جراحی قلب و عروق
فوق تخصص جراحی قلب و عروق

دکتر نیلوفر صفاریان
اریتمی
دکتر نیلوفر صفاریان
متخصص قلب و عروق
متخصص قلب و عروق

دکتر نیلوفر صفاریان
درد قلب و تیر کشیدن پای چ...
دکتر نیلوفر صفاریان
متخصص قلب و عروق
متخصص قلب و عروق

دکتر نیلوفر صفاریان
عروق
دکتر نیلوفر صفاریان
متخصص قلب و عروق
متخصص قلب و عروق

دکتر سوده رودباری
تنگی نفس
دکتر سوده رودباری
متخصص قلب و عروق
متخصص قلب و عروق