سوالات پزشکی گروه قلب و عروق

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر افروزه کرمی
درد قلب
دکتر افروزه کرمی
متخصص قلب و عروق
متخصص قلب و عروق

دکتر نیلوفر صفاریان
ورم ساق پا
دکتر نیلوفر صفاریان
متخصص قلب و عروق
متخصص قلب و عروق

دکتر نیلوفر صفاریان
مشاوره قلب و عروق
دکتر نیلوفر صفاریان
متخصص قلب و عروق
متخصص قلب و عروق

دکتر مهدی صالحی
درد قفسه سینه
دکتر مهدی صالحی
متخصص قلب و عروق
متخصص قلب و عروق

دکتر سوده رودباری
دریچه قلب
دکتر سوده رودباری
متخصص قلب و عروق
متخصص قلب و عروق

دکتر مرضیه پاکباز
گشادی دریچه قلب
دکتر مرضیه پاکباز
فوق تخصص قلب و عروق و فلوشیپ اکو کاردیوگرافی
فوق تخصص قلب و عروق و فلو...

دکتر فرهاد شایگان
خون ریزی بینی
دکتر فرهاد شایگان
متخصص قلب و عروق
متخصص قلب و عروق

دکتر فرهاد شایگان
dvt
دکتر فرهاد شایگان
متخصص قلب و عروق
متخصص قلب و عروق

دکتر نیلوفر صفاریان
طپش قلب . زیلت جایگزین پل...
دکتر نیلوفر صفاریان
متخصص قلب و عروق
متخصص قلب و عروق

دکتر یاسر جناب
در مورد عکس سی تی
دکتر یاسر جناب
متخصص قلب و عروق و فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
متخصص قلب و عروق و فلوشیپ...