سوالات پزشکی گروه قلب و عروق

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر نیلوفر صفاریان
قلب
دکتر نیلوفر صفاریان
متخصص قلب و عروق
متخصص قلب و عروق

دکتر اسفندیار اسدی پور
تاری دید و خواب رفتگی دست
دکتر اسفندیار اسدی پور
متخصص قلب و عروق
متخصص قلب و عروق

دکتر سیدمجتبی میرعبدالهی
پلاکت خون کم
دکتر سیدمجتبی میرعبدالهی
متخصص قلب و عروق
متخصص قلب و عروق

دکتر اسفندیار اسدی پور
کبودی
دکتر اسفندیار اسدی پور
متخصص قلب و عروق
متخصص قلب و عروق

دکتر نیلوفر صفاریان
مشکلات قلبی
دکتر نیلوفر صفاریان
متخصص قلب و عروق
متخصص قلب و عروق

دکتر احمدرضا نصر
مشکل قلبی
دکتر احمدرضا نصر
فوق تخصص جراحی قلب و عروق
فوق تخصص جراحی قلب و عروق

دکتر محمدحسین ماندگار
دریچه آئورت دو لتی
دکتر محمدحسین ماندگار
فوق تخصص جراحی قلب و عروق
فوق تخصص جراحی قلب و عروق

دکتر نیلوفر صفاریان
دریچه آئورت دو لتی
دکتر نیلوفر صفاریان
متخصص قلب و عروق
متخصص قلب و عروق

دکتر سیدمجتبی میرعبدالهی
قلب
دکتر سیدمجتبی میرعبدالهی
متخصص قلب و عروق
متخصص قلب و عروق

دکتر محمدحسین ماندگار
درد قلب
دکتر محمدحسین ماندگار
فوق تخصص جراحی قلب و عروق
فوق تخصص جراحی قلب و عروق