سوالات پزشکی گروه ویروس کرونا

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر فائزه فتاحی
معده درد
دکتر فائزه فتاحی
پزشک عمومی
پزشک عمومی

دکتر سیدایمان دانش خواه
معده درد
دکتر سیدایمان دانش خواه
پزشک عمومی
پزشک عمومی

دکتر سیدایمان دانش خواه
تست کرونا
دکتر سیدایمان دانش خواه
پزشک عمومی
پزشک عمومی

دکتر سیدایمان دانش خواه
کرونا
دکتر سیدایمان دانش خواه
پزشک عمومی
پزشک عمومی

دکتر سیدایمان دانش خواه
گلو درد و سوزش گلو
دکتر سیدایمان دانش خواه
پزشک عمومی
پزشک عمومی

دکتر سیدایمان دانش خواه
بررسی آزمایش کرونا
دکتر سیدایمان دانش خواه
پزشک عمومی
پزشک عمومی

دکتر سیدایمان دانش خواه
کرونا
دکتر سیدایمان دانش خواه
پزشک عمومی
پزشک عمومی

دکتر زهرا باقریان
استفاده از قرص ASA و یا ا...
دکتر زهرا باقریان
پزشک عمومی
پزشک عمومی

دکتر سیدایمان دانش خواه
ابتلا به کرونا
دکتر سیدایمان دانش خواه
پزشک عمومی
پزشک عمومی

دکتر سیدایمان دانش خواه
تب خفیف
دکتر سیدایمان دانش خواه
پزشک عمومی
پزشک عمومی