سوالات پزشکی گروه ویروس کرونا

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر سیدایمان دانش خواه
Corona
دکتر سیدایمان دانش خواه
پزشک عمومی
پزشک عمومی

دکتر مریم جوادزاده
مصرف ویتامین D
دکتر مریم جوادزاده
پزشک عمومی
پزشک عمومی

دکتر سیدایمان دانش خواه
حس بویایی و چشایی
دکتر سیدایمان دانش خواه
پزشک عمومی
پزشک عمومی

دکتر سیدایمان دانش خواه
آزمایش خون
دکتر سیدایمان دانش خواه
پزشک عمومی
پزشک عمومی

دکتر سیدایمان دانش خواه
حالت تهوع
دکتر سیدایمان دانش خواه
پزشک عمومی
پزشک عمومی

دکتر امیر حسین یزدانی
درد شانه و بازو
دکتر امیر حسین یزدانی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
متخصص طب فیزیکی و توا...

دکتر سیدایمان دانش خواه
کرونا
دکتر سیدایمان دانش خواه
پزشک عمومی
پزشک عمومی

دکتر سیدایمان دانش خواه
از دست دادن بویایی
دکتر سیدایمان دانش خواه
پزشک عمومی
پزشک عمومی

دکتر سیدعلیرضا مکیان
کرونا
دکتر سیدعلیرضا مکیان
پزشک عمومی
پزشک عمومی

دکتر فائزه جواهری پور
گزیدگی
دکتر فائزه جواهری پور
پزشک عمومی
پزشک عمومی