سوالات پزشکی گروه عمومی

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر الهام نائمی
کرونا
دکتر الهام نائمی
پزشک عمومی
پزشک عمومی

دکتر سیدحسین کیا
گوش درد و گلو درد
دکتر سیدحسین کیا
پزشک عمومی
پزشک عمومی

دکتر سحر شاکری
جواب آزمایش ازدواج
دکتر سحر شاکری
پزشک رزیدنت تخصص داخلی
پزشک رزیدنت تخصص داخلی

دکتر سحر شاکری
جواب ازمایش
دکتر سحر شاکری
پزشک رزیدنت تخصص داخلی
پزشک رزیدنت تخصص داخلی

دکتر نوا سلیمانی
جواب ازمایش ازدواج
دکتر نوا سلیمانی
متخصص طب اورژانس
متخصص طب اورژانس

دکتر الهام نائمی
تداخل دارویی
دکتر الهام نائمی
پزشک عمومی
پزشک عمومی

دکتر الهام نائمی
سرگیجه و سیاهی رفتن چشم ه...
دکتر الهام نائمی
پزشک عمومی
پزشک عمومی

دکتر نوا سلیمانی
سرگیجه و سیاهی چشم
دکتر نوا سلیمانی
متخصص طب اورژانس
متخصص طب اورژانس

دکتر الهام نائمی
افزایش وزن
دکتر الهام نائمی
پزشک عمومی
پزشک عمومی

دکتر آرین گودرزی
درد پوستی
دکتر آرین گودرزی
پزشک عمومی
پزشک عمومی