سوالات پزشکی گروه عمومی

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر الهام نائمی
کرونا
دکتر الهام نائمی
پزشک عمومی
پزشک عمومی

دکتر سحر شاکری
چک اپ
دکتر سحر شاکری
پزشک رزیدنت تخصص داخلی
پزشک رزیدنت تخصص داخلی

دکتر الهام نائمی
درد بدن
دکتر الهام نائمی
پزشک عمومی
پزشک عمومی

دکتر الهام نائمی
تفسیر آزمایش
دکتر الهام نائمی
پزشک عمومی
پزشک عمومی

دکتر نوا سلیمانی
دیابت
دکتر نوا سلیمانی
متخصص طب اورژانس
متخصص طب اورژانس

دکتر الهام نائمی
گلو درد ،بدن درد کمی سرفه
دکتر الهام نائمی
پزشک عمومی
پزشک عمومی

دکتر سید مسعود سیدان
مشاوره دارویی
دکتر سید مسعود سیدان
پزشک عمومی
پزشک عمومی

دکتر الهام نائمی
قرص بوسپیرون
دکتر الهام نائمی
پزشک عمومی
پزشک عمومی

دکتر نوا سلیمانی
تداخل دارویی
دکتر نوا سلیمانی
متخصص طب اورژانس
متخصص طب اورژانس

دکتر حدیثه رحمانی
خلط خونی
دکتر حدیثه رحمانی
پزشک عمومی
پزشک عمومی