سوالات پزشکی گروه عمومی

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر نوا سلیمانی
حساسیت فصلی
دکتر نوا سلیمانی
متخصص طب اورژانس
متخصص طب اورژانس

دکتر مهناز شهرکی
سوزش سطح پوست در ناحیه سی...
دکتر مهناز شهرکی
پزشک عمومی
پزشک عمومی

دکتر الهام نائمی
سر درد
دکتر الهام نائمی
پزشک عمومی
پزشک عمومی

دکتر زهرا محمدی پور
تعریق کف دست
دکتر زهرا محمدی پور
پزشک عمومی
پزشک عمومی

دکتر الهام نائمی
ازمایش خون و چکاپ کامل
دکتر الهام نائمی
پزشک عمومی
پزشک عمومی

دکتر زهرا محمدی پور
ازمایش
دکتر زهرا محمدی پور
پزشک عمومی
پزشک عمومی

دکتر نوا سلیمانی
ویتامین دی
دکتر نوا سلیمانی
متخصص طب اورژانس
متخصص طب اورژانس

دکتر الهام نائمی
تنگی نفس
دکتر الهام نائمی
پزشک عمومی
پزشک عمومی

دکتر فرید دادور
جواب ازمایشم
دکتر فرید دادور
پزشک عمومی
پزشک عمومی

دکتر نوا سلیمانی
سردرد همراه با تب
دکتر نوا سلیمانی
متخصص طب اورژانس
متخصص طب اورژانس