سوالات پزشکی گروه ارتوپدی و درد

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر غلامرضا آذرنیا
گردن درد و خشکی گردن
دکتر غلامرضا آذرنیا
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر احمدعلی احسانی
درد دست
دکتر احمدعلی احسانی
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر احمدعلی احسانی
آرترز
دکتر احمدعلی احسانی
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر غلامرضا آذرنیا
تعادل
دکتر غلامرضا آذرنیا
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر غلامرضا آذرنیا
درد زانو
دکتر غلامرضا آذرنیا
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر علی معظمی پور
درد ساق پا
دکتر علی معظمی پور
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر محمد خاک
درد کتف
دکتر محمد خاک
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر حمید تراز
انگشت پا کنار شیت
دکتر حمید تراز
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر غلامرضا آذرنیا
ورم دست و دست درد
دکتر غلامرضا آذرنیا
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر صادق صابری
توده لگنی
دکتر صادق صابری
متخصص ارتوپدی و فلوشیپ جراحی تومورهای سیستم اسکلتی و عضلانی
متخصص ارتوپدی و فلوشی...