سوالات پزشکی گروه ارتوپدی و درد

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر غلامرضا آذرنیا
درد زانو
دکتر غلامرضا آذرنیا
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر غلامرضا آذرنیا
درد پاشنه پا
دکتر غلامرضا آذرنیا
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر شیرین زمانی
مشکل دست
دکتر شیرین زمانی
متخصص ارتوپدی و فلوشیپ ارتوپدی کودکان
متخصص ارتوپدی و فلوشیپ ار...

دکتر رضا مصطفوی طباطبایی
درد زانو
دکتر رضا مصطفوی طباطبایی
متخصص ارتوپدی و فلوشیپ جراحی زانو
متخصص ارتوپدی و فلوشیپ جر...

دکتر احد پاشائی کلجاهی
درد زانو
دکتر احد پاشائی کلجاهی
متخصص ارتوپدی و فلوشیپ آرتروسکوپی زانو (آندوسکوپی داخل مفصل زانو)
متخصص ارتوپدی و فلوشیپ آر...

دکتر غلامرضا آذرنیا
کشیدگی دست
دکتر غلامرضا آذرنیا
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر غلامرضا آذرنیا
جراحی و عوارض آن
دکتر غلامرضا آذرنیا
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر غلامرضا آذرنیا
درد و گرفتگی عضلات کتف و ...
دکتر غلامرضا آذرنیا
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر غلامرضا آذرنیا
درد شانه و بازو
دکتر غلامرضا آذرنیا
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر علی معظمی پور
جواب سیتی اسکن ران
دکتر علی معظمی پور
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی