سوالات پزشکی گروه ارتوپدی و درد

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر غلامرضا آذرنیا
درد زانو
دکتر غلامرضا آذرنیا
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر غلامرضا آذرنیا
پادرد
دکتر غلامرضا آذرنیا
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر غلامرضا آذرنیا
زانو
دکتر غلامرضا آذرنیا
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر علی معظمی پور
درد کتف و شانه
دکتر علی معظمی پور
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر رضا عبدی
درد دست گردن و ارنج
دکتر رضا عبدی
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر رضا عبدی
درد وسط کمر
دکتر رضا عبدی
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر محمد خاک
mri کمر
دکتر محمد خاک
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر حمیدرضا دهقانی
دست
دکتر حمیدرضا دهقانی
متخصص ارتوپدی و فلوشیپ جراحی دست
متخصص ارتوپدی و فلوشیپ جر...

دکتر علی معظمی پور
استخوان درد
دکتر علی معظمی پور
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر بابک باباخانی
بیهوشی برای دندانپزشکی
دکتر بابک باباخانی
متخصص بیهوشی و فلوشیپ درد
متخصص بیهوشی و فلوشیپ درد