سوالات پزشکی گروه ارتوپدی و درد

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر غلامرضا آذرنیا
درد و کبودی ناگهانی مچ پا
دکتر غلامرضا آذرنیا
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر یوسف فلاح
بیرون زدگی استخوان دست
دکتر یوسف فلاح
متخصص ارتوپدی و فلوشیپ جراحی دست
متخصص ارتوپدی و فلوشیپ جر...

دکتر غلامرضا آذرنیا
درد انگشت
دکتر غلامرضا آذرنیا
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر حمیدرضا دهقانی
راه رفتن کودک
دکتر حمیدرضا دهقانی
متخصص ارتوپدی و فلوشیپ جراحی دست
متخصص ارتوپدی و فلوشیپ جر...

دکتر وحید شاملی
سلام خسته نباشید
دکتر وحید شاملی
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر محمد خاک
سوال در خصوص ادامه حرکات ...
دکتر محمد خاک
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر غلامرضا آذرنیا
دست درد
دکتر غلامرضا آذرنیا
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر محمد خاک
دست درد
دکتر محمد خاک
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر غلامرضا آذرنیا
قوز کمر و درد پایین قفسه ...
دکتر غلامرضا آذرنیا
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر غلامرضا آذرنیا
درد مفصل شانه
دکتر غلامرضا آذرنیا
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی