سوالات پزشکی گروه روانپزشکی و روانشناسی

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر ونوس وطنخواه
اضطراب
دکتر ونوس وطنخواه
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

دکتر ملیحه رمضانی مهر
اظطراب کرونا
دکتر ملیحه رمضانی مهر
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

دکتر ونوس وطنخواه
افسردگی
دکتر ونوس وطنخواه
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

دکتر ملیحه رمضانی مهر
خسته
دکتر ملیحه رمضانی مهر
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

دکتر ونوس وطنخواه
پانیک و تداخل دارویی
دکتر ونوس وطنخواه
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

دکتر ملیحه رمضانی مهر
بدن درد سرفه
دکتر ملیحه رمضانی مهر
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

دکتر زهرا یداللهی
آسنترا
دکتر زهرا یداللهی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

دکتر ملیحه رمضانی مهر
شکاک بودن
دکتر ملیحه رمضانی مهر
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

دکتر ملیحه رمضانی مهر
درد قفسه سینه
دکتر ملیحه رمضانی مهر
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

دکتر مصطفی یزدانی
رفتار بچم
دکتر مصطفی یزدانی
فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان
فوق تخصص روانپزشکی کودک و...