سوالات پزشکی گروه روانپزشکی و روانشناسی

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر مریم حسین زاده
بی اشتهایی کودک 18 ماهه
دکتر مریم حسین زاده
فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان
فوق تخصص روانپزشکی کودک و...

دکتر ملیحه رمضانی مهر
وسواس فکری و اضطراب
دکتر ملیحه رمضانی مهر
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

دکتر زهرا یداللهی
دارو
دکتر زهرا یداللهی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

دکتر زهرا یداللهی
دارویی
دکتر زهرا یداللهی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

دکتر محمد رضا اسلامی امیرآبادی
لکنت زبان
دکتر محمد رضا اسلامی امیرآبادی
فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان
فوق تخصص روانپزشکی کودک و...

دکتر ونوس وطنخواه
ترس ، وسواس ، اضطراب
دکتر ونوس وطنخواه
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

دکتر ونوس وطنخواه
قرص در شیردهی
دکتر ونوس وطنخواه
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

دکتر محمد رضا اسلامی امیرآبادی
رفتارهای خشن کودکم
دکتر محمد رضا اسلامی امیرآبادی
فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان
فوق تخصص روانپزشکی کودک و...

دکتر ملیحه رمضانی مهر
قرص آسنترا
دکتر ملیحه رمضانی مهر
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

دکتر عمید شمس اله
منگی و گرفتگی پشت سر
دکتر عمید شمس اله
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی