سوالات پزشکی گروه جراحی های عمومی اندام های شکمی

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر عبدالله زندی
مشکل بلع غذا
دکتر عبدالله زندی
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی

دکتر عبدالحمید چاوشی خامنه
پولیپ کیسه صفرا
دکتر عبدالحمید چاوشی خامنه
متخصص جراحی عمومی و فلوشیپ جراحی های کبد، پانکراس، مجاری صفراوی و پیوند اعضاء داخل شکم
متخصص جراحی عمومی و فلوشی...

دکتر مهتاب فلاح زواره
کیست طحال
دکتر مهتاب فلاح زواره
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی

دکتر شهرام منوچهری
آبسه
دکتر شهرام منوچهری
متخصص جراحی عمومی و فلوشیپ جراحی کولورکتال (گوارش)
متخصص جراحی عمومی و فلوشی...

دکتر عبدالحمید چاوشی خامنه
ضربه
دکتر عبدالحمید چاوشی خامنه
متخصص جراحی عمومی و فلوشیپ جراحی های کبد، پانکراس، مجاری صفراوی و پیوند اعضاء داخل شکم
متخصص جراحی عمومی و فلوشی...

دکتر مهتاب فلاح زواره
توده در سینه
دکتر مهتاب فلاح زواره
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی

دکتر عبدالحمید چاوشی خامنه
همانژیوم کبدی
دکتر عبدالحمید چاوشی خامنه
متخصص جراحی عمومی و فلوشیپ جراحی های کبد، پانکراس، مجاری صفراوی و پیوند اعضاء داخل شکم
متخصص جراحی عمومی و فلوشی...

دکتر حمیدرضا وفائی
تداخل اسکن قلب با لاپارسک...
دکتر حمیدرضا وفائی
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی

دکتر مهتاب فلاح زواره
کمرد درد
دکتر مهتاب فلاح زواره
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی

دکتر امین سلیمی لاهیجی
بزرگی سینه
دکتر امین سلیمی لاهیجی
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی