سوالات پزشکی گروه جراحی های عمومی

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر عبدالله زندی
دل درد و تا پشت کمر ادامه...
دکتر عبدالله زندی
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی

دکتر نهیان مرادی
کیست سینه
دکتر نهیان مرادی
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی

دکتر پریسا صمیمی
کیست سینه
دکتر پریسا صمیمی
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی

دکتر سحر میرزائی
غده در سینه
دکتر سحر میرزائی
متخصص جراحی عمومی و فلوشیپ جراحی درون بین (لاپاراسکوپی)
متخصص جراحی عمومی و ف...

دکتر نازی معینی
سرطان سینه
دکتر نازی معینی
متخصص جراحی عمومی و فلوشیپ جراحی پستان
متخصص جراحی عمومی و ف...

دکتر جلیل برادران حکاک
کیست سینه
دکتر جلیل برادران حکاک
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی

دکتر پریسا صمیمی
کیست سینه
دکتر پریسا صمیمی
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی

دکتر سحر میرزائی
سنگ کیسه صفرا
دکتر سحر میرزائی
متخصص جراحی عمومی و فلوشیپ جراحی درون بین (لاپاراسکوپی)
متخصص جراحی عمومی و ف...

دکتر مریم ساعی نعیمی
کیست سینه
دکتر مریم ساعی نعیمی
متخصص جراحی عمومی و فلوشیپ جراحی کولورکتال (گوارش)
متخصص جراحی عمومی و ف...

دکتر امین سلیمی لاهیجی
علایم کرونا
دکتر امین سلیمی لاهیجی
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی