سوالات پزشکی گروه روانپزشکی و روانشناسی

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر شهاب الدین بهرامی
مشکل خانوادگی
دکتر شهاب الدین بهرامی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

دکتر ملیحه رمضانی مهر
اضطراب
دکتر ملیحه رمضانی مهر
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

دکتر فرشید شهریاری
مکیدن انگشت شست
دکتر فرشید شهریاری
فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان
فوق تخصص روانپزشکی کو...

دکتر عمید شمس اله
وسواس
دکتر عمید شمس اله
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

دکتر رویا صمدی
افسردگی و پرخاشگری
دکتر رویا صمدی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

دکتر ونوس وطنخواه
ترک سیگار
دکتر ونوس وطنخواه
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

دکتر ونوس وطنخواه
استرس و خستگی
دکتر ونوس وطنخواه
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

دکتر مژگان زندی
افسردگی
دکتر مژگان زندی
دکترای روانشناسی سلامت
دکترای روانشناسی سلام...

دکتر عمید شمس اله
افسردگی
دکتر عمید شمس اله
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی