سوالات پزشکی گروه روانپزشکی و روانشناسی

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر ملیحه رمضانی مهر
ادامه درمان حمله پنیک
دکتر ملیحه رمضانی مهر
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

دکتر ملیحه رمضانی مهر
بویایی و چشایی از دست داد...
دکتر ملیحه رمضانی مهر
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

دکتر ملیحه رمضانی مهر
اختلال تریکوتیلومانیا
دکتر ملیحه رمضانی مهر
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

دکتر ونوس وطنخواه
روانپزشکی
دکتر ونوس وطنخواه
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

دکتر شهاب الدین بهرامی
قرص تری فلوئوپرازین
دکتر شهاب الدین بهرامی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

دکتر زهرا بهرامی
احسااس افسردگی
دکتر زهرا بهرامی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

دکتر ملیحه رمضانی مهر
اضطراب بوپروپیون
دکتر ملیحه رمضانی مهر
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

دکتر مژگان زندی
افسردگی
دکتر مژگان زندی
دکترای روانشناسی سلامت
دکترای روانشناسی سلامت

دکتر عمید شمس اله
دلشوره
دکتر عمید شمس اله
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

دکتر ملیحه رمضانی مهر
کرونا ویروس مثبت
دکتر ملیحه رمضانی مهر
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی