سوالات پزشکی گروه ویروس کرونا

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر سیدایمان دانش خواه
علائم شبیه کرونا
دکتر سیدایمان دانش خواه
پزشک عمومی
پزشک عمومی

دکتر امیر حسین یزدانی
دیسک کمر و بارداری
دکتر امیر حسین یزدانی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
متخصص طب فیزیکی و توا...

دکتر سیدایمان دانش خواه
بی اشتهایی
دکتر سیدایمان دانش خواه
پزشک عمومی
پزشک عمومی

دکتر سیدایمان دانش خواه
کرونا
دکتر سیدایمان دانش خواه
پزشک عمومی
پزشک عمومی

دکتر فائزه فتاحی
چشم قرمز
دکتر فائزه فتاحی
پزشک عمومی
پزشک عمومی

دکتر سیدایمان دانش خواه
قرمز شدن ناگهانی پوست
دکتر سیدایمان دانش خواه
پزشک عمومی
پزشک عمومی

دکتر سیدایمان دانش خواه
کرونا
دکتر سیدایمان دانش خواه
پزشک عمومی
پزشک عمومی

دکتر سیدایمان دانش خواه
احساس ناراحتی در ریه
دکتر سیدایمان دانش خواه
پزشک عمومی
پزشک عمومی

دکتر سیدایمان دانش خواه
ادامه سئوالاتم ممنونم
دکتر سیدایمان دانش خواه
پزشک عمومی
پزشک عمومی

دکتر سیدایمان دانش خواه
علائم کرونا
دکتر سیدایمان دانش خواه
پزشک عمومی
پزشک عمومی