سوالات پزشکی گروه ویروس کرونا

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر سیدایمان دانش خواه
کرونا
دکتر سیدایمان دانش خواه
پزشک عمومی
پزشک عمومی

دکتر سیدایمان دانش خواه
سرفه
دکتر سیدایمان دانش خواه
پزشک عمومی
پزشک عمومی

دکتر سیدایمان دانش خواه
کرونا
دکتر سیدایمان دانش خواه
پزشک عمومی
پزشک عمومی

دکتر هانیه رضائی
جواب آزمایش جدید
دکتر هانیه رضائی
پزشک عمومی
پزشک عمومی

دکتر سیدایمان دانش خواه
جواب آزمایش تست کرونا
دکتر سیدایمان دانش خواه
پزشک عمومی
پزشک عمومی

دکتر سیدایمان دانش خواه
انگشت درد
دکتر سیدایمان دانش خواه
پزشک عمومی
پزشک عمومی

دکتر سیدایمان دانش خواه
بدن درد و سرگیجه
دکتر سیدایمان دانش خواه
پزشک عمومی
پزشک عمومی

دکتر امیر حسین یزدانی
دیسک کمر
دکتر امیر حسین یزدانی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
متخصص طب فیزیکی و توا...

دکتر هانیه رضائی
زمان مصرف داروها
دکتر هانیه رضائی
پزشک عمومی
پزشک عمومی

دکتر فائزه فتاحی
کرونا
دکتر فائزه فتاحی
پزشک عمومی
پزشک عمومی