سوالات پزشکی گروه ویروس کرونا (رایگان با کد تخفیف corona)

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر مریم جوادزاده
عرق بدن
دکتر مریم جوادزاده
پزشک عمومی
پزشک عمومی

دکتر مریم جوادزاده
بدن درد
دکتر مریم جوادزاده
پزشک عمومی
پزشک عمومی

دکتر فائزه فتاحی
کرونا
دکتر فائزه فتاحی
پزشک عمومی
پزشک عمومی