سوالات پزشکی گروه عمومی

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر مهسا ایوبی
جواب آزمایش
دکتر مهسا ایوبی
پزشک عمومی
پزشک عمومی

دکتر نوا سلیمانی
آزمایش
دکتر نوا سلیمانی
متخصص طب اورژانس
متخصص طب اورژانس

دکتر صنوبر یوسف زهی
پوست صورتم
دکتر صنوبر یوسف زهی
پزشک عمومی
پزشک عمومی

دکتر مهسا ایوبی
لرز و مه مغزی یا گنگی
دکتر مهسا ایوبی
پزشک عمومی
پزشک عمومی

دکتر الهام نائمی
تداخل دارو
دکتر الهام نائمی
پزشک عمومی
پزشک عمومی

دکتر الهام نائمی
سزارین در ایام کرونا
دکتر الهام نائمی
پزشک عمومی
پزشک عمومی

دکتر نوا سلیمانی
اسهال
دکتر نوا سلیمانی
متخصص طب اورژانس
متخصص طب اورژانس