سوالات پزشکی گروه مشاوره دارویی

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر نسرین احیائی
گوش پاک کن
دکتر نسرین احیائی
دکترا حرفه ای داروسازی
دکترا حرفه ای داروسازی

دکتر شکیبا کلاهدوز
مکمل منیزیم
دکتر شکیبا کلاهدوز
دکترا حرفه ای داروسازی
دکترا حرفه ای داروسازی

دکتر بهروز احمدی
کیوتن
دکتر بهروز احمدی
دکترا حرفه ای داروسازی
دکترا حرفه ای داروسازی

دکتر نسرین احیائی
تداخل دارویی
دکتر نسرین احیائی
دکترا حرفه ای داروسازی
دکترا حرفه ای داروسازی

دکتر نسرین احیائی
داروی کمیاب
دکتر نسرین احیائی
دکترا حرفه ای داروسازی
دکترا حرفه ای داروسازی

دکتر نسرین احیائی
قطره آهن فروسیس
دکتر نسرین احیائی
دکترا حرفه ای داروسازی
دکترا حرفه ای داروسازی

دکتر سپیده سلیمانی
تداخل دارویی
دکتر سپیده سلیمانی
دکترا حرفه ای داروسازی
دکترا حرفه ای داروسازی

دکتر گلشید قربانیان
انتی بیوتیک
دکتر گلشید قربانیان
دکترا حرفه ای داروسازی
دکترا حرفه ای داروسازی

دکتر سپیده سلیمانی
تداخل دارویی
دکتر سپیده سلیمانی
دکترا حرفه ای داروسازی
دکترا حرفه ای داروسازی

دکتر گلشید قربانیان
کرم روز
دکتر گلشید قربانیان
دکترا حرفه ای داروسازی
دکترا حرفه ای داروسازی