سوالات پزشکی گروه مشاوره دارویی

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر گلشید قربانیان
لیزر
دکتر گلشید قربانیان
دکترا حرفه ای داروسازی
دکترا حرفه ای داروسازی

دکتر گلشید قربانیان
زخم
دکتر گلشید قربانیان
دکترا حرفه ای داروسازی
دکترا حرفه ای داروسازی

دکتر گلشید قربانیان
احساس سرماخوردگی قبل پریو...
دکتر گلشید قربانیان
دکترا حرفه ای داروسازی
دکترا حرفه ای داروسازی

دکتر گلشید قربانیان
مو
دکتر گلشید قربانیان
دکترا حرفه ای داروسازی
دکترا حرفه ای داروسازی

دکتر سپیده سلیمانی
قرص لاغری
دکتر سپیده سلیمانی
دکترا حرفه ای داروسازی
دکترا حرفه ای داروسازی

دکتر لیلا قادری
شربت تقویتی
دکتر لیلا قادری
دکترا حرفه ای داروسازی
دکترا حرفه ای داروسازی

دکتر لیلا قادری
قرص تینویید برای لاغری
دکتر لیلا قادری
دکترا حرفه ای داروسازی
دکترا حرفه ای داروسازی

دکتر فرزاد سیف
ویتامین ب3
دکتر فرزاد سیف
دکترا حرفه ای داروسازی
دکترا حرفه ای داروسازی

دکتر سپیده سلیمانی
افسردگی
دکتر سپیده سلیمانی
دکترا حرفه ای داروسازی
دکترا حرفه ای داروسازی

دکتر منیره سادات سرکشیکیان
مو
دکتر منیره سادات سرکشیکیان
دکترا حرفه ای داروسازی
دکترا حرفه ای داروسازی