سوالات پزشکی گروه مشاوره دارویی

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر ندا کاظمی نیا
سرطاان
دکتر ندا کاظمی نیا
دکترا اختصاصی داروشناسی
دکترا اختصاصی داروشناسی

دکتر سپیده سلیمانی
داروی تقویت مغز و حافظه و...
دکتر سپیده سلیمانی
دکترا حرفه ای داروسازی
دکترا حرفه ای داروسازی

دکتر نسرین احیائی
شوره چرب
دکتر نسرین احیائی
دکترا حرفه ای داروسازی
دکترا حرفه ای داروسازی

دکتر نیلوفر رحمانی
پوست
دکتر نیلوفر رحمانی
دکترا حرفه ای داروسازی
دکترا حرفه ای داروسازی

دکتر نیلوفر رحمانی
جوش صورت
دکتر نیلوفر رحمانی
دکترا حرفه ای داروسازی
دکترا حرفه ای داروسازی

دکتر گلشید قربانیان
قرص جوشان acc
دکتر گلشید قربانیان
دکترا حرفه ای داروسازی
دکترا حرفه ای داروسازی

دکتر فرزاد سیف
راهنمایی کرونا
دکتر فرزاد سیف
دکترا حرفه ای داروسازی
دکترا حرفه ای داروسازی

دکتر گلشید قربانیان
ویتامین د
دکتر گلشید قربانیان
دکترا حرفه ای داروسازی
دکترا حرفه ای داروسازی

دکتر فرزاد سیف
کرونا
دکتر فرزاد سیف
دکترا حرفه ای داروسازی
دکترا حرفه ای داروسازی

دکتر سپیده سلیمانی
دارو
دکتر سپیده سلیمانی
دکترا حرفه ای داروسازی
دکترا حرفه ای داروسازی