سوالات پزشکی گروه مشاوره دارویی

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر بهروز احمدی
تداخل دارویی
دکتر بهروز احمدی
دکترا حرفه ای داروسازی
دکترا حرفه ای داروسازی

دکتر المیرا زارعی
تغییر قرص
دکتر المیرا زارعی
دکترا حرفه ای داروسازی
دکترا حرفه ای داروسازی

دکتر گلشید قربانیان
مشکل داخلی
دکتر گلشید قربانیان
دکترا حرفه ای داروسازی
دکترا حرفه ای داروسازی

دکتر گلشید قربانیان
تداخل دارویی
دکتر گلشید قربانیان
دکترا حرفه ای داروسازی
دکترا حرفه ای داروسازی

دکتر گلشید قربانیان
خستگی مداوم
دکتر گلشید قربانیان
دکترا حرفه ای داروسازی
دکترا حرفه ای داروسازی

دکتر گلشید قربانیان
لاغری وبی اشتهایب
دکتر گلشید قربانیان
دکترا حرفه ای داروسازی
دکترا حرفه ای داروسازی

دکتر گلشید قربانیان
برند لوازم آرایش
دکتر گلشید قربانیان
دکترا حرفه ای داروسازی
دکترا حرفه ای داروسازی

دکتر گلشید قربانیان
دارو
دکتر گلشید قربانیان
دکترا حرفه ای داروسازی
دکترا حرفه ای داروسازی

دکتر گلشید قربانیان
افزایش حجم سینه
دکتر گلشید قربانیان
دکترا حرفه ای داروسازی
دکترا حرفه ای داروسازی

دکتر گلشید قربانیان
لکه پوستی
دکتر گلشید قربانیان
دکترا حرفه ای داروسازی
دکترا حرفه ای داروسازی