سوالات پزشکی گروه غدد

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر زهرا قائم مقامی
ندول تیروئید
دکتر زهرا قائم مقامی
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
فوق تخصص غدد درون ریز...

دکتر محمد خالدی
کم کاری تیروئید
دکتر محمد خالدی
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
فوق تخصص غدد درون ریز...

دکتر زهرا قائم مقامی
جواب آزمایش TSH
دکتر زهرا قائم مقامی
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
فوق تخصص غدد درون ریز...