سوالات پزشکی گروه غدد

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر هدی کدخدازاده
تیروئید
دکتر هدی کدخدازاده
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
فوق تخصص غدد درون ریز و م...

دکتر شاهین کوه منایی
کم کاری تیروئید
دکتر شاهین کوه منایی
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
فوق تخصص غدد درون ریز و م...

دکتر زهرا قائم مقامی
بلوغ زودرس
دکتر زهرا قائم مقامی
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
فوق تخصص غدد درون ریز و م...

دکتر شاهین کوه منایی
نتیجه ازمایش
دکتر شاهین کوه منایی
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
فوق تخصص غدد درون ریز و م...

دکتر زهرا قائم مقامی
بالابودن قند خون
دکتر زهرا قائم مقامی
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
فوق تخصص غدد درون ریز و م...

دکتر فاطمه ضامنی
نمونه برداری گره تیروئید
دکتر فاطمه ضامنی
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
فوق تخصص غدد درون ریز و م...

دکتر فاطمه ضامنی
مشکل تیرویید
دکتر فاطمه ضامنی
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
فوق تخصص غدد درون ریز و م...

دکتر زهرا قائم مقامی
خونریزی
دکتر زهرا قائم مقامی
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
فوق تخصص غدد درون ریز و م...

دکتر نوشین خلیلی بروجنی
تیروئیدو بارداری
دکتر نوشین خلیلی بروجنی
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
فوق تخصص غدد درون ریز و م...

دکتر لاله قانعی
ندول تیروئید
دکتر لاله قانعی
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
فوق تخصص غدد درون ریز و م...